โดย {0}
logo
Giant Alarm System Co., Ltd
ผู้ผลิต, บริษัทจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก:รีโมทคอนโทรล,ประตู
Self-branded Products (1)Full CustomizationCompany Industry Experience(18 Year)
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
การรับรองการผลิต
รูปภาพ ชื่อการรับรอง รับรองโดย ขอบเขตธุรกิจ วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
CE CE LCS JJ-CRC-G4,JJ-CRC-I,JJ-CRC-K,JJ-CRC-SM20,JJ-CRC-I11,JJ-CRC-SM15,JJ-CRC-SM06,JJ-RC-I,JJ-RC-SM02A 2018-08-13 ~ 2023-09-29 ตรวจสอบแล้ว
CE CE LCS JJ-JS-189A,JJ-RC-F8 2018-08-13 ~ 2022-11-08 ตรวจสอบแล้ว
CE CE LCS JJ-JS-084-1,JJ-RC-F8,JJ-RC-I8,JJ-RC-SM12,JJ-RC-SM15 2018-08-13 ~ 2024-06-27 ตรวจสอบแล้ว
CE CE DL Certification & Testing Co., Ltd JD-06 2019-01-10 ~ 2023-05-09 ตรวจสอบแล้ว
CE CE DL Certification & Testing Co., Ltd JJ-TKM-01 2019-01-10 ~ 2024-05-09 ตรวจสอบแล้ว
CE CE DL Certification & Testing Co., Ltd JJ-EZY-OPEN 2019-01-10 ~ 2023-05-18 ตรวจสอบแล้ว
CE CE DL Certification & Testing Co., Ltd JJ-ST-01,JJ-ST-02,JJ-ST-03 2019-01-10 ~ 2025-05-16 ตรวจสอบแล้ว
CE CE DL Certifiction & Testing Co., Ltd Safety[EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013] Health[EN 62479:2010] EMC[ETSI EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03) ETSI EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)] Radio[ETSI EN300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN300 220-2 V3.2.1 (2018-06)] 2019-11-25 ~ 2037-11-08 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd EN 62368-1:2014+A11:2017 EN62479:2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2019-03) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06) 2020-03-16 ~ 2025-12-29 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN62479:2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-3) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2017-3) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06) 2020-03-16 ~ 2029-03-22 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd 2011/65/EU EU 2015/863 2020-03-16 ~ 2029-03-22 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN62479:2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-3) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2017-3) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06) 2020-03-16 ~ 2029-03-22 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd 2011/65/EU EU 2015/863 2020-03-16 ~ 2029-03-22 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd EN 62368-1:2014+A11:2017 EN62479:2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06) 2020-03-16 ~ 2029-03-02 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd 2011/65/EU EU 2015/863 2020-03-16 ~ 2029-03-02 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd CE 2020-03-24 ~ 2028-03-20 ตรวจสอบแล้ว
CE CE tuv Remote Control Duplicator 2020-04-17 ~ 2049-12-31 ตรวจสอบแล้ว
CE CE tuv RF Remote Control 2020-04-17 ~ 2049-12-31 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS tuv RF Remote Control 2020-04-17 ~ 2049-12-31 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS tuv Receiver Kit 2020-04-17 ~ 2049-12-31 ตรวจสอบแล้ว

การวิจัยและการพัฒนา

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้